Jdi na obsah Jdi na menu
 

Diskuse

Zde je možné debatovat.

 

Pro komplexnější debatu použijte diskusní fórum pro nezaměstnané založené naším hnutím.

nezamestnani.xforum.cz/

 

Zde můžete diskutovat o všech problémech, se kterými se lidé bez práce setkávají. Diskusní příspěvky by měly být věcné, ne příliš obsáhlé a hlavně by se měly týkat nezaměstnanosti. Z důvodu malé kapacity těchto webových stránek není možno diskutovat i o jiných problémech, které s nezaměstnaností souvisí jen velmi málo či vůbec. Příspěvky, které obsahují vulgarismy, urážky či slovní napadání nezaměstnaných či jiných diskutujících budou administrátorem smazány.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: Žádné životní jistoty - Pak si spořte na stáří, na dobu nezaměstnanosti

(., 11. 3. 2016 11:32)

Zamíří úroky v českých bankách do minusu? Čeká se na kroky ČNB

Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek snížila všechny své úrokové sazby, přičemž depozitní sazbu srazila ještě víc do záporu na minus 0,40 procenta z dosavadních 0,30 procenta. Mezi českými analytiky to rozproudilo diskusi, zda k podobnému kroku nepřistoupí v dohledné době i Česká národní banka (ČNB) a zda záporné úroky nezačnou zavádět na klientských účtech i tuzemské komerční banky.
Pokud by se tak stalo, Čechům by se z bank vracelo méně peněz, než kolik si u nich původně uložili. Řada evropských komerčních bank, například v Německu, začala znehodnocovat vklady svých klientů – zejména korporací a velkých vkladatelů – již před více než rokem.

http://www.novinky.cz/ekonomika/397341-zamiri-uroky-v-ceskych-bankach-do-minusu-ceka-se-na-kroky-cnb.html

Re: Re: Žádné životní jistoty

(Josef, 22. 3. 2016 21:32)

Za socialismu zde byl blahobyt, teď tu vládne zrůdný režim, který mučí desetitisíce bezdomovců mrazy!

Re: Žádné životní jistoty

(Josef, 29. 3. 2016 0:14)

4. duben: Mezinárodní akční den proti privatizacím

Ekonomická a finanční krize nejen že se nejeví být za námi, ale přebírá znepokojivé aspekty otevřeného všeobecného válečného stavu. Manipulace s údaji o HDP a tvoření pracovních míst jsou v rozporu s každodenní realitou světa práce zaměstnaných i nezaměstnaných dělníků.


Centralizace a koncentrace kapitálu a majetku; financializace ekonomiky; systematické napadání sociálních funkcí státu, snaha o výdělečnost všech sfér společenského života, v logice privatizovat cokoli, co může kapitálu vytvořit větší zisk; napadání mezinárodního práva a svrchovanosti států; centralizace politické moci a její podřízenost vůči moci ekonomické a vůči militarizační strategii mezinárodních vztahů, to jsou složky kapitalistické politiky, jež ovládá většinu zemí světa.

Vykořisťování dělníků a dělnic se po celém světě zhoršuje a sílí, jasně poznamenané odepíráním práv a urážlivým využíváním pracovní síly a zároveň snižováním jejích mezd.

Hlavní znaky této ofenzívy jsou: Krácení reálných mezd; deregulace a nárůst pracovní doby; deregulace pracovních vztahů; šíření nejisté práce; přivlastňování veřejných fondů a investic soukromými ekonomickými skupinami; zvyšování důchodového věku; krácení důchodových a penzijních dávek; ničení pracovních míst veřejného sektoru; úpadek společenských a dělnických práv; odpírání práva vyjednávání, kolektivních smluv a dalších kolektivních dělnických práv.

Ofenzíva, vyjádřená útokem na třídně orientované odborářství a na kolektivní vyjednávání, jež usiluje o rozdělení veřejných a soukromých dělníků, jež prohlubuje diskriminaci a rozdělení profesí a zakládá individuální pracovní vztahy ve snaze rozbít solidaritu v dělnické třídě a oslabit odborové svazy.

Ofenzíva, již lze zastavit jen praktikováním třídně orientovaného a masového odborářství a akční jednotou v tom, co je nám společné: obranou práv, zájmů a tužeb pracujících, za jejich emancipaci a společnost zbavenou vykořisťování člověka člověkem.

Přestavba státu, jeho vložení do služeb velkopodnikání, to je zřetelně jeden z hlavních cílů kapitalistických vlád. Takzvaný „sociální stát“ je terčem k rozbití.

Zvykejme si na Bezdůchodce

(karel, 31. 1. 2016 18:55)

Bezdůchodci jsou lidé, kteří by podle věku mohli být starobními důchodci ale nejsou jimi z důvodu neodpracování potřebného počtu let. Vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu roky ve stáří nikdy neodpracují a nestanou se z nich důchodci. Těchto lidí bude neustále přibývat. Tak postupně vymizí starobní důchodci a budou jen žebráci závislí v lepším případě na sociálních dávkách životního minima. Mnozí nezaměstnaní si tuto situaci neuvědomují.

Re: Zvykejme si na Bezdůchodce

(Anomym, 1. 2. 2016 17:49)

Máte dobrý postřeh, mě to připadá, že takto pomalinku se začíná likvidovat
důchodový systém. Kde to mají lidé odpracovat, když práce není -zkuste přijít o práci v 47 letech, být ID co nemůže dělat fyzicky , nic nenajdete. Mám sice i s náhradní dobou 32 let, jen doufám, že to bude stačit na starobní důchod.

Re: Re: Zvykejme si na Bezdůchodce

(R, 1. 2. 2016 18:17)

Chtěl jsem napsat, že když si doplatíte 3 roky, tak možná ano, ale za těch 20 let už možná ani ty náhradní doby uznávat nebudou, takže s tím důchodem raději moc nepočítejte.

Re: Re: Zvykejme si na Bezdůchodce - od r.2019 POZOR ZÁKON

(Jana, 5. 4. 2016 14:25)

http://poradna.naseduchody.cz/budou-se-od-roku-2019-nahradni-doby-kratit/
Budou se od roku 2019 náhradní doby krátit?
Otázka:
Dobrý den, v březnu 2019 mi vznikne nárok na řádný starobní důchod. V ZDP v přechodných ustanoveních zavedených zákonem č. 306/2008 Sb. Čl. II se uvádí, že „Náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010 se započítávají pro vznik nároku na důchod v plné výši, jde-li o pojištěnce, kterému vznikne nárok na důchod před rokem 2019“. Znamená to tedy, že od roku 2019 se budou náhradní doby krátit? Pokud bych odešel do předčasného důchodu před rokem 2019, budou se mi náhradní doby započítávat v plné výši? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Budou se od roku 2019 náhradní doby krátit?
Máte pravdu, že vámi citovaný zákon tuto změnu přinesl. Je však důležité pamatovat, že se jedná o výpočet doby pro nárok na důchod, nikoliv pro výpočet důchodu (rozdíl je vysvětlen zde). Tato změna tedy nebude mít vliv na výši přiznaného důchodu, ale může ovlivnit vznik nároku na důchod.
Tato změna se dotkne např. hodnocení prvních šesti let studia po 18. roce věku vykonávaném před r. 2010, evidence na úřadu práce před r. 2010, civilní služby, doby pobírání plného invalidního důchodu před r. 2010 nebo nemoci v ochranné lhůtě. Tyto doby získané před r. 2010 se nyní hodnotí na 100 %, od r. 2019 se budou i doby získané před r. 2010 hodnotit pro nárok na důchod na 80 %.

Re: Zvykejme si na Bezdůchodce

(Jana, 2. 2. 2016 15:50)

Pravděpodobně v budoucnu bude moci pracovat do řádného důchodového věku ještě méně lidí než v současnosti. Vznikají situace už nyní, kdy je vám přiznán invalidní důchod, ale jste též bez příjmu invalidního důchodu. Aby jste mohli do invalidního důchodu, musíte mít také odpracovaný určitý počet let. Hodně lidí toto neví.

Re: Zvykejme si na Bezdůchodce

( Budoucí vysokoškolačka, 3. 2. 2016 15:20)

Podle současného stavu je zaděláno na Bezdůchodce parádně.
Žena studující VŠ, konec studia v +- 27 letech, pokud by ihned po studiu nastoupila do zaměstnání a odpracovala celých 35 let, tak jí bude 62 let.
Aby dostala důchod tak ji zbývají za celý život jen 3 roky ve kterých může být nezaměstnaná, být na mateřské dovolené.
Muž si může dovolit být nezaměstnaný 3 roky během svého života.
Myslíte si, že bez prodloužení věku odchodu do starobního důchodu něco od státu budeme pobírat? Na to, že naši rodiče měli nějaké zajištění po celoživotní platbě "sociálního pojištění" budeme jen vzpomínat. Část našeho života budeme platit za něco, čeho nikdy nedosáhneme !!!

Vize - Lidé bez práce se nebudou zařazovat mezi nezaměstnané

(Jana, 25. 5. 2016 11:43)

...Boj politiků s nezaměstnaností, notabene v dnešních kulisách České republiky, má své pseudo-rysy. Profesor ekonomie Milan Zelený v rozhovoru v Hyde Parku Civilizace prohlásil, že nezaměstnanost může klesnout až blízko nule, protože „všichni, které budeme potřebovat, budou zaměstnaní a ostatní budou bez práce – ale ne nezaměstnaní...http://nazory.aktualne.cz/komentare/udreni-cesi-pracuji-uz-skoro-vsichni-ale-politici-bojuji-s-t/r~8e326ce00fc811e68afb002590604f2e/

Neaktivní na trhu práce "nejsou nezaměstnaní" ale chtějí pracovat

(Jana, 23. 5. 2016 14:09)

...Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat.
V 1. čtvrtletí roku 2016 činil jejich počet 141,0 tis. osob, tj. o 2,6 tis. více než ve stejném období roku 2015. ...
https://www.web4trader.cz/nejvyssi-mira-zamestnanosti-od-vzniku-samostatne-ceske-republiky/
Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 47,3 tis. osob.

________________
1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

Společnost bez práce - nové vize pro budoucnost ?

(Jana, 13. 5. 2016 9:49)

......Společnost bez práce je podle mě nevyhnutelná. Kapitalismus nedokáže zajistit takový počet pracovních míst, aby nadále dosahoval plné zaměstnanosti....
... .A bude to horší a horší, protože přicházíme do éry nové automatizace práce. Ta zanedlouho zlikviduje 40 až 80 procent stávajících pracovních míst – podle toho, o jaké zemi mluvíme. Co budou tito lidé bez práce dělat? Musíme nutně vymyslet systém, v němž nebude naše přežití bezprostředně záviset na práci. Tak je tomu dnes. ...
http://a2larm.cz/2016/03/spolecnost-bez-prace-je-nevyhnutelna/

Staří do práce, mladí na Úřad práce pro dávky

(Jana, 11. 5. 2016 10:04)

To je zase po ránu novinka.
...............................................................................................................
Šedesátníci mají co nabídnout

V Česku se už dlouho vedou diskuse o zaměstnatelnosti pracovníků označovaných souhrnně jako 50+. Tito lidé často nemohou sehnat práci, mnohé firmy sázejí spíše na mladé než na zkušené starší zaměstnance. Stárnoucí společnost a odsouvání hranice důchodového věku přitom na trh práce přivádějí ještě starší skupinu lidí, kterým je více než 60 let.

Re: Staří do práce, mladí na Úřad práce pro dávky

(Jana, 11. 5. 2016 10:09)

http://www.novinky.cz/kariera/403078-sedesatnici-maji-co-nabidnout.html

Re: Re: Staří do práce, mladí na Úřad práce pro dávky

(Jana, 12. 5. 2016 10:23)

Stát nepřizná důchod každoročně asi sedmi procentům žadatelů.
Loni to bylo 7 857 lidí.
Server iDNES.cz přináší odpovědi na hlavní otázky, v nichž byste měli mít před žádáním o důchod jasno.
...„Nejčastějším důvodem zamítnutí je nesplnění potřebného počtu odpracovaných let.....
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/pravidla-pro-priznani-duchodu-def-/ekonomika.aspx?c=A160222_174538_ekonomika_neh

Vývoj nezaměstnanosti v letech 2000–2015 a nejen to http://www.datovazurnalistika.cz

(Jana, 9. 5. 2016 10:17)

Zajímavé stránky
http://www.datovazurnalistika.cz/vyvoj-nezamestnanosti-v-letech-2000-2015-dz/

Hledání práce v 50

(Jana, 28. 4. 2016 10:13)


Stojí za přečtení

http://www.silverjobs.cz/hledam-praci-je-mi-padesat

Pravda nebo ne?

(Jana, 25. 4. 2016 8:59)

Za podpory ministryně práce a sociálních věcí Marksové z ČSSD prošel hladce zákon, který snižuje sociální dávky na živobytí z dnešních 3410 Kč na 2200 Kč bez toho, že by se šetřilo, proč je ona osoba dlouhodobě nezaměstnaná...............
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=605299406290672&set=gm.934189800033597&type=3

Re: Pravda nebo ne?

(R, 26. 4. 2016 21:12)

Ještě bude jedno čtení, ne? Ale stejně to nakonec projde, takže to může platit klidně už od července. Marksová je stejná zrůda jako Drábek, říkám to už dlouho. Sice se dají najít i nějaké pozitivní návrhy, ale celkově víc lidem škodí než pomáhá.
Teď by bylo asi nejlepší, kdyby se všichni sociálně postižení zvedli a vyrazili do Německa žádat o azyl. Sice by ho nedostali, ale Němci by aspoň viděli, jaká je na východě bída a proč tady nechceme další chudáky z Afriky, kteří by se tu nakonec pod dohledem EU měli líp než místní.

Re: Re: Pravda nebo ne?

(Jana, 27. 4. 2016 11:08)

Ach jo.
Aktivně, opravdu aktivně hledám práci a NIC NIC NIC...... Nezaměstnanost se snižuje ale pro nás několik let před důchodem bez práce, bez možnosti předdůchodu nebo předčasného důchodu či invalidního d., je to velmi špatné. Ve výběrovém řízení neprojdu, požadavky splňuji ale práci nedostanu a hledají dál, nového vhodnějšího jiného.... asi mladšího.
Pokud se dávky sníží, tak opravdu asi hledat azyl v jiných státech z "ekonomických důvodů". Ono i bez toho snížení je to už na azyl nyní.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90

následující »