Jdi na obsah Jdi na menu
 

ASN - základní informace

Historie

Naše hnutí vzniklo v roce 2010 z iniciativy aktivních a sebevědomých lidí bez práce a jejich sympatizantů, kteří se bez ohledu na mediální pomluvy, politickou štvanici a úřední útisk odmítají vzdát svých práv a lidské důstojnosti. Praktickou činnost jsme zahájili v létě roku 2010. Dne 1. září 2010 jsme získali registrací oficiální postavení občanského sdružení.

 

Poslání

Posláním našeho občanského sdružení je hájit zájmy a požadavky nezaměstnaných občanů. Budeme se snažit  vrátit sociální práva českých občanů na úroveň obvyklou v civilizovaných zemích a obnovit tak v politice zaměstnanosti a sociální politice rozumnou rovnováhu mezi sociálními právy a legitimními požadavky na pracovní zapojení a ekonomickou soběstačnost občanů.

 

Cíle

V současné situaci naše poslání znamená především oponovat změnám chystaným vládní koalicí vzešlou z voleb v květnu 2010 a usilovat současně o nápravu dlouhodobě neuspokojivých poměrů v oblasti zprostředkování zaměstnání a sociální politiky, zejména systému tzv. pomoci v hmotné nouzi. Po skončení doby sociálního temna se chceme podílet na formulaci základních principů nové sociální politiky a budeme požadovat reformu současných institucí, protože selhaly, včetně vyvození osobní odpovědnosti osob, které se propůjčily k provádění asociální politiky a nedbaly na drastické dopady svých postupů na občany.

Konkrétně prosazujeme:

  • ekonomickou politiku, která bude jako podstatný cíl sledovat maximalizaci zaměstnanosti a minimalizaci chudoby
  • rozšíření možností plnohodnotného zaměstnání (v běžných pracovních vztazích) ve veřejném sektoru s cílem umožnit lidem bez práce výdělek
  • úpravu doby pobírání podpory v nezaměstnanosti na běžnou evropskou úroveň 9 až 12 měsíců, zásadní zvýšení životního minima a eliminaci institutu existenčního minima
  • zrušení takzvané veřejné služby, odškodnění vykonavatelů veřejné služby dodatečným doplacením přiměřené mzdy a povinnost obcí místo veřejné služby navazovat s vykonavateli práce pracovní poměr
  • zkrácení extrémně dlouhé doby vyřazování z evidence uchazečů o zaměstnání na  2 měsíce a odstranění vágních a šikanózních důvodů vyřazení z evidence
  • právo na rekvalifikaci po určité době nezaměstnanosti a nárok na dotované zaměstnání po určité době nezaměstnanosti
  • odškodnění osob, které byly poškozeny nerespektováním svých sociálních práv
  • řadu dalších opatření běžných v civilizovaných zemích (například odstranění prvků daně z hlavy ze systému veřejného zdravotního pojištění a ukončení diskriminace nezaměstnaných v důchodovém systému), která vrátí českých občanům sociální práva zničená populistickými politiky v posledním desetiletí.

 

Plány

Do konce roku 2010 chceme vybudovat hnutí nezaměstnaných ve všech větších městech a významnějších regionech v České republice a zahájit veřejné protesty proti politicky organizovanému úřednímu pronásledování českých občanů bez práce. Preferujeme jednání,  ale nevylučujeme ani akce občanské neposlušnosti, pokud naše snahy o dohodu nebudou úspěšné.

 

Principy

Chceme spolupracovat se všemi společenskými a politickými organizacemi i s jednotlivci, kteří projeví ochotu akceptovat naše základní požadavky.

Protože zastupujeme nezaměstnané občany, vylučujeme spolupráci s institucemi, které vůči lidem bez práce vystupují represivně, porušují jejich obecně známá a mezinárodně závazná sociální práva nebo paraziticky zneužívají jejich bezpráví k profitování z neplacené práce a komerčnímu zisku (úřady práce v současné podobě, sociální odbory obcí, organizace provozující pro úřady různé nedobrovolné programy nebo poradenství, organizace zneužívající pracovníky veřejné služby apod.).

 

Představitelé

Iniciátory činnosti našeho hnutí byli Jana Richterová a Vilém Gutfreund, kteří se na základě vlastních zkušeností a osobního přesvědčení zajímají o problematiku nezaměstnanosti i související otázky a prosazují práva lidí bez práce.

Naše hnutí v současnosti již tvoří akční skupiny z několika měst. Všechny skupiny mají plnou autonomii, aby bylo možné obhajovat práva lidí bez práce co nejefektivnějším způsobem podle místních podmínek a možností.