Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zákony o lidských právech a zákony týkající se nezaměstnaných

Česká republika má ve svém ústavním pořádku Listinu základních práv a svobod, která garantuje také sociální práva. Kromě toho je Česká republika vázána mezinárodními smlouvami, jež jsou - pokud se týkají lidských práv - nadřazeny českým zákonům a ty jim nesmí odporovat. Jedná se zejména o Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1976 a Evropskou sociální chartu z roku 1961 s pozdějšími dodatky.

V praxi by měl platnost sociálních práv, která jsou součástí ústavních norem nebo mezinárodních smluv, prosazovat Ústavní soud, jehož úkolem je rušit české zákony, které odporují ústavnímu pořádku nebo mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv.  Není třeba hlubokých znalostí ústavního práva, aby byl zřejmý flagrantní rozpor mezi mnoha zákony v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení a ústavními normami a mezinárodními smlouvami. Ústavní soud několikrát projednával stížnosti na neústavnost některých předpisů v sociální oblasti, ale příslušní soudci nedůstojným způsobem zneužili různých právních principů a odmítli zasáhnout s odvoláním na "princip zdrženlivosti" nebo nechutně překroutili a dezinterpretovali ústavní záruky s průhledným cílem vyhnout se zrušení žalovaných zákonů. Závěr je nevyhnutelný - český ústavní soud je při svém současném složení v podstatě nezpůsobilý hájit základní sociální práva českých občanů vinou existenční zkorumpovanosti a ideologických spádů svých členů.

Přinášíme znění uvedených smluv, aby občané mohli sami posoudit to, co vysoce kvalifikované osazentsvo ústavního soudu nevidí, vláda ignoruje a úředníci zpravidla vůbec neznají.

 

 

Příspěvky

Články o finančním zabezpečení nezaměstnaných v některých zemích EU

27. 11. 2014

Uvádíme odkazy na články o finančním zabezpečení nezaměstnaných v zemích Evrospké unie. Česká republika je na tom velice špatně, podporu v nezaměstnanosti poskytuje krátkou dobu a ve velice nízkých částkách.

 

Poprvé na úřadu práce. Co vás čeká?

27. 9. 2013

Článek Poprvé na úřadu práce. Co vás čeká? jsme převzali z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Přečíst si ho můžete zde:

http://www.mpsv.cz/cs/16285

V čálnku je zajímavá tabulka, kde se dozvíte, kolik vám stát vyplatí, pokud na podporu v nezaměstnanosti  budete mít vůbec nárok.

 

Na nezaměstnanost si občané platí veřejné sociální pojištění

4. 9. 2013

Dávky nezaměstnaným jsou dávky pojistného charakteru, tzn. že si na tyto dávky občané platí veřejné sociální pojištění.

 

Výše a délka podpor v nezaměstnanosti a rodičovského příspěvku v zemích OECD

28. 8. 2013

Zde si můžete přečíst, jaká jsou kritéria poskytování podpor v nezaměstnanosti v zemích OECD:http://www.finance.cz/zpravy/finance/213990-podpora-v-nezamestnanosti-neni-samozrejmosti/ . Článek je staršího data, od té doby došlo ke změně zákonů. V článku je ale zajímavá a přehledná tabulka. V ČR má od roku 2012 nárok na podporu v nezaměstnanosti ten, kdo v posledních 2 letech odpracuje alespoň 12 měsíců.

 

Stručný popis fungování sociálních systémů v některých evropských zemích

28. 8. 2013

Na webových stránkách http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=858 najdete stručný přehled o fungování sociálních systémů v některých evropských zemích.

 

Všeobecná deklarace lidských práv Usnesení č. DE01/48

22. 4. 2011

 

Evropská sociální charta

8. 12. 2010

 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

8. 12. 2010

 

Zákon o zaměstnanosti

25. 8. 2010