Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovisko ASN k říjnovým volbám do poslanecké sněmovny

18. 10. 2013

 

Vyjádření ASN k volbám do poslanecké sněmovny
 
Občanské sdružení Akční spolek nezaměstnaných se zajímá o volby do poslanecké sněmovny, které se uskuteční 25. 10 – 26. 10. 2013. Přečetli jsme programy některých politických stran, abychom zjistili, jak chtějí strany řešit nezaměstnanost.
Také jsme poslali předsedům vybraných stran několik otázek, pomocí kterých jsme se snažili zjistit, jakým způsobem budou přistupovat k problému nedostatku volných pracovních míst, špatnému finančnímu zabezpečení nezaměstnaných, k diskriminaci na trhu práce apod.
 
V programech politických stran se často objevují tyto prvky:
 
1.Snaha zvyšovat zaměstnanost
Zvyšování zaměstnanosti mají ve svém programu téměř všechny politické strany. Vznik stabilních pracovních míst preferuje KSČM a ČSSD. Vytvářet nová pracovní místa snižováním daní a pojistného by chtěla ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Suverenita s blokem Hlavu vzhůru. Podpořit podnikání chce ODS a Úsvit T. Okamury.
 
2. Zlepšení činnosti úřadů práce
Zlepšení činnosti úřadu práce najdeme v programech ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a ODS.
 
3. Orientace na určité skupiny nezaměstnaných
Některé politické strany se ve svém programu soustředí hlavně na určité skupiny nezaměstnaných, které jsou podle jejich názoru na trhu práce znevýhodněny.
Jedná se o absolventy, rodiče malých dětí, občany v předdůchodovém věku, zdravotně postižené. Je zajímavé, že žádná strana se nesoustředí na pomoc Romům, přestože diskriminace z důvodu barvy pleti je poměrně častým jevem. Pro rodiče malých dětí mají strany připravené částečné úvazky (ČSSD, KDU-ČSL, ANO A. Babiše). Slevy na daních a pojistném pro firmy, které zaměstnají absolventy prosazuje ODS, KDU-ČSL, ANO A. Babiše. Podporu absolventům, kteří začnou po ukončení školy podnikat má ve svém programu ODS a Úsvit T. Okamury.
 
4. Podpora neplnohodnotné práce
Strany často hodlají hradit z veřejných prostředků tvorbu podřadných neplnohodnotných a krátkodobých pracovních míst. Jedná se zejména o veřejně prospěšné práce a částečné úvazky (to prosazuje ODS, KDU-ČSL, ČSSD, Strana zelených, ANO A. Babiše). ODS má ve svém programu zvýhodnění dohod o provedení práce. ČSSD hodlá pro nezaměstnané zavést brigády v domácnostech občanů.
 
5. Uznávání či zpochybňování práva na práci a práva na finanční zabezpečení v době nezaměstnanosti
Právo na práci ve svém programu zmiňují KSČM a SPOZ. Zlepšení finančního zabezpečení nezaměstnaných a sociálně slabých nemá v programu žádná politická strana kromě KSČM.
Ignorování či zpochybňování práva na práci a práva na finanční zabezpečení v době nezaměstnanosti najdeme v programu Strany svobodných občanů, ODS, TOP 09 a Starostové, Suverenity J. Bobošíkové s blokem Hlavu vzhůru.
 
6. Snaha dělat z nezaměstnaných bezplatnou či levnou pracovní sílu a udržovat nezaměstnané v sociálních problémech
Snaha zneužívat nezaměstnané jako levnou či dokonce bezplatnou pracovní sílu je jasně zřetelná v programech stran TOP 09 a Starostové, ODS a SPOZ. Zvláště první dvě zmiňované strany otevřeně deklarují, že budou usilovat o znovuobnovení veřejné služby. Vyplácení sociálních dávek podmiňované prací má ve svém programu také KDU-ČSL a hnutí ANO A. Babiše
 
7. Podpora sociálního bydlení
Úpravu poskytování dávek na bydlení a podporu sociálního bydlení najdeme v programu ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09.
 
8. Preferování určitých sociálních skupin na úkor znevýhodnění jiných
Ve volebních programech některých stran se objevuje snaha preferovat určité sociální skupiny a znevýhodňovat jiné. Preferování má občas podobu jakéhosi zbožňování. Tento prvek lze najít v programu ČSSD a KDU-ČSL a zbožňovanou skupinou jsou rodiny s dětmi, hlavně s těmi malými. K neoblíbeným skupinám patří nezaměstnaní občané a jejich rodiny.
 
Které strany nevolit
Doporučujeme občanům, aby nevolili ty politické strany, které v sociální oblasti nerespektují základní lidská práva, neuznávají právo na práci, právo na spravedlivou mzdu za práci, právo na finanční zabezpečení v době nezaměstnanosti, chovají se k lidem bez práce agresivně, chtějí udělat z nezaměstnaných bezplatnou či levnou pracovní sílu a usilují o to, aby nezaměstnaní a sociálně slabí dále zůstávali v sociálních problémech. K takovým stranám dle našeho názoru patří TOP 09 a Starostové a strana ODS, z neparlamentních politických subjektů Strana práv občanů, Suverenita J. Bobošíkové s hnutím Hlavu vzhůru a hnutí ANO A. Babiše.
 
Které lidi nevolit
Přejeme si, aby se do parlamentu nedostali lidé, kteří v předchozím volebním období nezvládli svoji práci, výrazně poškodili nezaměstnané občany a český stát. K takovým lidem patří zejména Jaromír Drábek (TOP 09),  Petr Nečas (ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Miroslav Kalousek (TOP 09), Ludmila Mullerová (TOP 09), Ivana Řápková (ODS) , Z. Stanjura (ODS), Petr  Gazdík (předseda hnutí Starostové), Lenka Kohoutová (ODS), M. Benda (ODS). Někteří z těchto lidí kandidují v říjnových volbách do poslanecké sněmovny, jiní ne. Nedoporučujeme také volit předsedu Moravskoslezské TOP 09 Pavola Lukšu, který velmi usiluje o znovuzavedení veřejné služby a který dopisem vyzval současného ministra práce L. Koníčka, aby připravil nový zákon, kterým by veřejná služba mohla být obnovena.
 
Závěr
Většina politických subjektů vnímá, že občané mají s  nezaměstnaností problém. Strany se chtějí soustředit na aktivní politiku zaměstnanosti - tedy tvorbu nových pracovních míst. Bohužel se často jedná o práci prekarizovanou, tedy částečné úvazky, krátkodobé práce, dohody o provedení práce apod.
Zarážející je, že téměř žádná politická strana nemá ve svém programu pasivní politiku zaměstnanosti (tedy zlepšování finančního zabezpečení lidí v období nezaměstnanosti), přestože je jasné, že pracovních míst je málo a na všechny se nedostane. 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář