Jdi na obsah Jdi na menu
 

Připojte se k Proaltu a napište premiérovi

29. 11. 2012

 

  
 
Vážení, 
ProAlt se rozhodl veřejně interpelovat předsedu vládu ve věci nucených prací, které tato vláda zavedla a které byly následně Ústavním soudem uznány za odporující Ústavě. Prosíme vás, abyste níže uvedený dopis zaslali svým jménem na Úřad vlády (edesk@vlada.cz.) a požadovali vyvození personálních důsledků z tzv. Institutu veřejných prací. Tento dopis můžete dále modifikovat podle vlastní zkušenosti.
 
Váš
 
ProAlt
 
 
 
 
 
ProAlt
Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ
Tomášská 10
118 00 Praha1
 
Petr Nečas
předseda vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
 
V Praze, 27. listopadu 2012
 
 
Věc: Otevřený dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi k výroku Ústavního soudu ve věci nucených prací
 
Vážený pane předsedo vlády,


Ústavní soud svým nálezem ze dne 27.11. 2012 potvrdil dlouhodobé stanovisko opozice, ombudsmana, ProAltu i mnoha dalších organizací, a to že Vaší vládou zavedený institut veřejné služby podrobuje občany ČR režimu nucených prací a porušuje jejich základní lidská práva.[1]  Rádi bychom Vám v této souvislosti položili tři otázky:


1/ Kolik občanů ČR bylo MPSV k dnešnímu datu těmto nuceným pracím podrobeno?

2/ Jaké kroky Vaše vláda podnikne k jejich odškodnění, jakož i k odškodnění těch, jejichž práva byla krácena, protože se odmítli tomuto protiústavnímu režimu Vaší vlády podrobit?

3/ Jaké další personální a politické kroky vyvodíte ze skutečnosti, že vláda ČR pod Vaším vedením systematicky a dlouhodobě porušuje mezinárodní úmluvy o lidských a občanských právech a upírá základní lidská práva významné části svých občanů?

V očekávání okamžité odpovědi,

….
[1] Konkrétně ÚS došel k závěru, že "povinnost uchazečů o zaměstnání přijmout nabídku vykonávat veřejnou službu, kterou je podmíněno jejich setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání je v rozporu se zákazem nucených prací ve smyslu čl. 9 odst. 1 a čl. 26 odst. 1 Listiny, čl. 4 odst. 2 Úmluvy a čl. 8 odst. 3 písm. a) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a stejně tak porušuje i zákaz svévole podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a zásadu rovnosti v důstojnosti podle čl. 1 Listiny, resp. právo na zachování lidské důstojnosti podle čl. 10 odst. 1 Listiny." Dostupné na http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-1-12_1
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

S teroristy (současná vláda ČR) se nevyjednává!

(ABC, 29. 11. 2012 16:51)

Doporučuji podat žalobu na stát do Štrasburku k mezinárodnímu soudu, ke které bych se určitě připojil. Jedině tak může být Drábek souzen.

Re: S teroristy (současná vláda ČR) se nevyjednává!

(Radek, 29. 11. 2012 19:42)

Drábek může být souzen i tady a s ním i všichni jeho kumpáni, kteří se na organizování nucených prací podíleli, a to podle § 168 (2) e) Trestního zákona 40/2009 Sb. A jelikož se tohoto zločinu dopustili v organizované skupině, dostanou 5-12 let vězení. Taky by jim měli sebrat všechen majetek a z něj zaplatit postiženým odškodné.

Re: Re: S teroristy (současná vláda ČR) se nevyjednává!

(Kossuth, 30. 11. 2012 14:06)

Nejenže muže být souzen, ale musí být souzen a s ním všichni, kteří se na vykořisťování uchazečů o zaměstnání podíleli, přijetím úmluvy MOP o nucené nebo povinné práci se ČR zavázala trestat nucené práce jako trestný čin, v našich vnitrostátních podmínkách by se aplikoval trestný čin obchodování s lidmi v organizované skupině [§ 168 trestního zákoníku]. Co se týče samotného Drábka, bylo by nejvhodnější ho separovat popřípadě izolovat a samozřejmě konfiskovat veškerý majetek.

Re: Re: Re: S teroristy (současná vláda ČR) se nevyjednává!

(Radek, 30. 11. 2012 18:41)

No jo, ale to by na něj to trestní oznámení musel nejdřív někdo podat. Podat to může asi kdokoliv, ale lepší by bylo, kdyby to podal někdo z těch. komu vznikla reálná škoda. Buď ten, kdo byl donucen pracovat zadarmo, nebo ten, kdo nucené práce odmítl, byl kvůli tomu vyřazen a musel si pak sám platit ZP. Nejlepší by bylo, kdyby se postižení spojili a podali hromadnou žalobu. Hlavně kvůli tomu odškodnění - za nucené práce v Říši se to taky vymáhalo hromadně. Teď míchám 2 věci dohromady, žalobu na Drábka může podat každý zvlášť, ale stejně bude potřeba, aby se postižení spojili.

Re: Re: Re: Re: S teroristy (současná vláda ČR) se nevyjednává!

(Kossuth, 1. 12. 2012 11:10)

To je pravda nejvhodnější by bylo podat hromadnou žalobu na stát, nejlépe vypracovanou advokátem, něco by to sice stálo, ale na nucené práce bylo nasazeno asi 48 000 UoZ plus musíme počítat i ty kteří byly v souvislosti s VS sankčně vyřazeni což je zhruba dalších 2000 UoZ. Kdyby každý z postižených dal jen korunu hned je to 50 000,-kč. V tuto chvíli je důležité se připojit k výše uvedenému dopisu, osobně se těším, co zase z té bezpáteřní kreatury vypadne.