Jdi na obsah Jdi na menu
 

Odpověď od ombusmana na stížnost týkající se DONEZ

13. 7. 2012

Vážený pane,
z pověření veřejného ochránce práv reaguji na doplnění Vašeho podnětu, ve
kterém jste mě informoval o svých zkušenostech s průběhem zprostředkování
zaměstnání na pobočkách České pošty v rámci projektu DONEZ. Za podanou
informaci Vám velice děkuji. Vaše zkušenost, rovněž jako zkušenosti dalších občanů,
byly pečlivě zpracovány a vyhodnoceny. Dosavadní výsledky této studie naznačují,
že v převážné většině případů skutečně k reálnému zprostředkování na kontaktních
místech veřejné správy nedochází. Veřejný ochránce práv tak dospěl k závěru, že
systém DONEZ ve stávající podobě nemá oporu v platné právní úpravě a rovněž
představuje nepřiměřený zásah do lidské důstojnosti a do práva na rodinný život.
V současné době tudíž zvažuje další prostředky systémového řešení této situace.
Občanům, kteří se na veřejného ochránce práv nyní obrací, ochránce
doporučuje, aby se se stížností obrátili na ředitele pobočky úřadu práce, kam
dochází, a žádali podrobné vysvětlení k důvodům zařazení do DONEZ a k dalším
skutečnostem, se kterými nesouhlasí.
Vzhledem k obvyklé délce trvání zařazení do systému DONEZ (cca 3 měsíce),
tato iniciativa ochránce již zřejmě nebude mít přímý vliv na Vaši konkrétní situaci. Za
předpokladu, že Vaše zařazení do DONEZ trvalo i nadále (nad standardní dobu
3 měsíců), velice uvítám Vaše vyrozumění. Zároveň mě prosím informujte, pokud by
Vám byla nabídnuta současně se zařazením do DONEZ veřejná služba nebo by
došlo k Vašemu vyřazení z evidence v důsledku nedostavení se na kontaktní místo
veřejné správy. V opačném případě budu tímto vyrozuměním vyřizování Vašeho
podnětu považovat za ukončené. Další informace o aktuálním vývoji situace
a o průběhu jednání veřejného ochránce práv se zástupci Ministerstva práce
a sociálních věcí můžete nalézt na webových stránkách www.ochrance.cz.

S pozdravem
Mgr. Kateřina V a l a c h o v á , Ph.D., v. r.
vedoucí právního odboru