Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dotazy na využítí peněz z Evropského sociálního fondu

19. 4. 2013

 Dobrý den pane náměstku,
>
> využívám Vaší výzvy z pořadu Máte slovo ze dne 21.3.2013 a zasílám zmíněné doposud nezeodpovězené dotazy:
>
>
> 1. ČR měla na období 2007-2013 k dispozici z Evropského sociálního fondu 3,8 miliardy EUR na aktivní podporu politiky zaměstnanosti: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
> Kolik z těchto prostředků bylo doposud vyčerpáno a především na jaké projekty, kolika uchazečům o zaměstnání byla poskytnuta rekvalifikace, když na konci tohoto období činí míra nezaměstnanosti podle dosavadní metody propočtu více než 10% (téměř 600 000) evidovaných uchazečů o zaměstnání, přičemž více než 330 000 jich již z evidence ÚP vypadlo?
>
> 2. Jaká částka z výše uvedených prostředků byla skutečně odčerpána na tzv. transformaci Úřadů práce a jejich softwarových systémů, na projekt S-karty, projekt DONEZ, Veřejnou službu a jejich propagaci?
>
> 3. Jaká je zbytková částka z výše zmíněných 3,8 miliard z ESF na aktivní podporu politiky zaměstnanosti a jaký podíl z ní bude ještě moci být čerpán na realizaci účelů, na které byla původně skutečně určena? S ohledem na
> skutečnost, že pracovní návyky se nejlépe udržují v řádném a řádně honorovaném pracovním poměru?
>
> 4. Jak se mají zaměstnanci bránit proti pracovním poměrům, kdy je jim oficálně vyplácen minimální plat a zbytek dostávají tzv. na ruku - nezdaněn, aniž by z těchto peněz bylo státu hrazeno sociální a zdravotní pojištění, když se inspektoráty práce musí řídit stávajícím zákonem, dle kterého musí zaměstanavateli předem nahlásit plánovanou kontrolu? MPSV bylo na tuto situaci opakovaně upozorňováno, jaké opatření byla či budou přijata ve prospěch změny tohoto stavu?
>
> 5. Současná vláda argumentuje ve prospěch zavedení II. pilíře důchodové reformy m.j. nepříznivým demografickým vývojem.
> Jak mají nejen mladé rodiny plánovat svou budoucnost především s ohledem na životní kariéru svých dětí, když jsou následkem rozvolnění zákoníku práce - darem současné vlády - opakovaně a permanentně zaměstnáváni na dobu určitou: jeden rok, půl roku, 3 měsíce, jeden měsíc, dokonce i "na dobu potřebnou"?
>
> S pozdravy,
>
> Mgr. Renata Hanušová
> Akční spolek nezaměstnaných
> https://akcnispolek.estranky.cz/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Skvěle napsáno

(jerrymungo, 21. 4. 2013 18:43)

Jen jsem opravdu zvědav, zda vůbec a jak pan náměstek odpoví. Za takovou sumu by se muselo dít něco obrovského, z rekvalifikace na rekvalifikaci, spousty volných míst, prostě nějaký pohyb ve státě.