Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jak se domoci odškodnění za odmítnutí či výkon veřejné služby

6. 8. 2013

Jak se domoci odškodnění za výkon veřejné služby, kterou zavedl exministr práce J. Drábek (strana TOP 09 a Starostové), si můžete přečíst zde:

http://www.bulletin-advokacie.cz/dusledky-zruseni-povinne-verejne-sluzby-ustavnim-soudem

Z bulletinu advokacie citujeme:

"Dne 27. listopadu 2012 rozhodl Ústavní soud nálezem č. 437/2012 Sb., sp. zn. Pl. ÚS 1/2012 (dále také „nález“) o zrušení ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti (a o zrušení části dalších zákonů), podle něhož uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu[1] v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než dva měsíce.

 

 

V příspěvku se s odkazem na dostupnou judikaturu zabývám důsledky tohoto rozhodnutí, resp. existencí případného nároku na odškodnění státem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“), a eventuálně dalších nároků uchazečů o zaměstnání, a to ve dvou případech. Nejprve se zaměřuji na situace, kdy uchazeči o zaměstnání veřejnou službu bezplatně vykonali předtím, než byl vyhlášen zmíněný nález Ústavního soudu, a dále na situace, kdy uchazeči o zaměstnání veřejnou službu nevykonali a z důvodu jejího odmítnutí bez vážného důvodu byli sankčně vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání. Předkládaný článek tak má podat návod, čeho se uchazeči o zaměstnání jako potenciální klienti advokátů mohou domoci."

 

Podle Ústavního soudu je takto koncipovaná veřejná služba v rozporu se zákazem nucených prací a porušuje i zákaz svévole, právo na zachování lidské důstojnosti, právo na spravedlivou odměnu za práci a právo na přiměřené hmotné zajištění v nezaměstnanosti. Nález nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dne 10. 12. 2012.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vaše nároky.cz

(Rad, 21. 8. 2013 18:50)

Dost možná by těm, kdo nemají na to, aby se soudili sami, mohla pomoci tahle služba:

www.vasenaroky.cz

Až uslyším od mezinárodního soudu,

(ABC, 6. 8. 2013 20:24)

že porušování základních lidských práv a svobod a mezinárodních úmluv o nucené práci v ČR bylo v pořádku, smířím se s tím. Do té doby však nevěřím, že bylo vše košér a jsem přesvědčen, že žádná politická strana si nemůže dovolit to, co si dovolila ODS a TOP09 s Drábkem. Trvám na tom, že za nezákonné vymáhání nucené práce musí přijít odpovídající trest, jinak nejsme právním státem.