Jdi na obsah Jdi na menu
 

ASN protestuje proti zavádění otcovské dovolené placené z nemocenského pojištění

25. 10. 2016

ASN protestuje proti otcovské dovolené

ASN protestuje proti novele zákona o nemocenském pojištění (sněmovní tisk 821), kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí M. Marksová začátkem roku 2016.  Novela zákona kromě jiného zavádí novou sociální dávku – otcovskou dovolenou.

Vadí nám zejména:

1. novela zákona zavádí novou sociální dávku zvanou otcovská dovolená nebo též poporodní péče – ministryně práce Marksová z ČSSD chce zavádět novou sociální dávku – otcovskou dovolenou - zvanou též poporodní péče, která by byla jakousi obdobou mateřské dovolené. S tím nesouhlasíme, neboť pokud chce otec zůstat doma s malým dítětem, již nyní může jít ihned po narození dítěte na rodičovskou dovolenou a to současně v době, kdy je žena na mateřské dovolené. Pokud matka, která je na mateřské či rodičovské dovolené, onemocní a z tohoto důvodu nemůže o dítě pečovat, otec má možnost čerpat na nemocnou ženu ošetřovné. Je tedy zbytečné zavádět novou sociální dávku.

2. otcovská dovolená má být hrazena z nemocenského pojištění

Ministryně práce M. Marksová navrhuje, aby otcovská dovolená byla hrazena z nemocenského pojištění.  S tím rozhodně nesouhlasíme, neboť vznikne absurdní situace, že stát bude dávat nemocenské dávky zdravým lidem jen za to, že se údajně starají o své zdravé dítě.  Mateřská dovolená sice hrazená z nemocenského pojištění je, v ČR trvá 28 týdnů. Žena na ni musí nastoupit alespoň 6 týdnů před porodem a v této době dostává dávku zvanou peněžitá pomoc v mateřství. Mateřská dovolená a dávka peněžité pomoci v mateřství slouží tedy k ochraně zdraví ženy v pokročilém stádiu těhotenství a těsně po porodu. Nevidíme důvod, proč by měli otcové dostávat nemocenské dávky, když nerodí.

3. zdravý občan za „péči“ o zdravé dítě dostane více než občan, který onemocní

Novela zákona počítá s tím, že otcovská dovolená bude činit 70 % redukovaného vyměřovacího základu podobně jako mateřská dovolená. Nemocenské dávky se poskytují ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Je absurdní, aby těhotná žena dostávala od státu procentuálně vyšší dávky než nemocný občan a ještě absurdnější je, aby zdravý muž za „péči“ o zdravou žena a zdravé dítě dostával procentuálně vyšší dávky než nemocný člověk.

4. zákon zneužívá finance z nemocenského pojištění  - peníze se berou nemocným a dávají se zdravým lidem za to, že se starají o své děti (tzv. poporodní péče)

 Nemocenské dávky mají sloužit k zabezpečení občanů v době nemoci a rozhodně nemají sloužit k tomu, aby zdraví občané dostávali od státu peníze za to, že se starají o své děti. Místo zavádění otcovské by ministryně práce  Marksová měla procentuálně zvýšit nemocenské dávky a zabezpečit to, aby občané dostávali v prvních třech dnech pracovní neschopnosti nemocenské dávky. Nyní v prvních třech dnech nemoci nnedostávají nic, přestože se na nemoc pojišťují v rámci veřejného sociálního pojištění.

 5. souběh pobírání stejných sociálních dávek v rodině na stejnou sociální událost

Pokud bude zavedená otcovská dovolená, dojde k souběhu pobírání sociálních dávek v rodině na stejnou sociální událost. Žena bude na mateřské a bude dostávat od státu peněžitou pomoc v mateřství za to se stará o dítě, muž bude na otcovské a bude dostávat dávky pro otce rovněž za to, že se stará o dítě. Oba rodiče tedy budou dostávat od státu dávku za to, že se věnují péči o dítě.  Je třeba také říci, že stát nemá žádnou kontrolu nad tím, zda a jakým způsobem rodiče o dítě pečují.

6. další „rozevírání nůžek“ a přeplácení rodin s malými dětmi

Otcovská dovolená způsobí další vychýlení sociálního systému a přispěje k  „rozevírání nůžek“ v přístupu k jednotlivým sociálním skupinám, kteří pobírají sociální dávky od státu (nemocní, nezaměstnaní, důchodci, rodiče malých dětí, apod.) Pro rodiny s malými dětmi dělá již nyní český stát maximum. Rodičovská dovolená v ČR je až do 4 let věku dítěte, což není nikde jinde na světě, rodiče si mohou vybrat, jak dlouho na rodičovské dovolené budou, jak rychle budou čerpat rodičovský příspěvek a také se matka i otec mohou na rodičovské dovolené střídat nebo být oba současně. Při rodičovské dovolené si lidé mohou neomezeně přivydělávat.  Rodičovský příspěvek je nepojistná sociální dávka a přesto se rodičům malých dětí dávají takové výhody, které nemají další sociální skupiny. Jedná se tedy o přeplácení rodičů malých dětí a nemístné zvýhodňování jedné sociální skupiny na úkor jiných, v tomto případě nemocných.

V některých zemích Evropské unie otcovská dovolená zavedená je, v některých není. Ve státech, které mají otcovskou dovolenou zavedenou, nemají tak dlouhou rodičovskou dovolenou nebo musí otcové na otcovskou či spíše na rodičovskou dovolenou nastoupit povinně a pokud tak neučiní, nárok na dovolenou propadne.

7. novela zákona zavádějící otcovskou dovolenou je proti rodinná

Na první pohled se může zdát, že zavedení otcovské dovolené je prorodinné opatření, ve skutečnosti je to ale opatření proti rodinné, protože se nedávají nebo se dokonce berou peníze nemocným lidem, kteří se na nemoc u státu pojišťují. Nemocenské pojištění slouží k tomu, aby byl občan v době nemoci finančně zabezpečen a aby z těchto dávek mohl hradit své závazky, např. platit nájem a energie, živit sebe, své děti apod. Dochází tedy k poškozování rodin nemocných občanů.

Závěr

Otcovská dovolená je zbytečná a absurdní sociální dávka, která poškozuje nemocné občany a jejich rodiny, neboť odčerpává peníze z nemocenského pojištění a způsobuje deformaci sociálního systému České republiky.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář