Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vyjádření ASN k plánu zaměstnanosti

9. 5. 2013

 

Vyjádření ASN k plánu zaměstnanosti
 
Občanské sdružení Akční spolek nezaměstnaných vyjadřuje svoje stanovisko k plánu pro zaměstnanost, který zveřejnila v březnu 2013 ministryně práce L. Mullerová. Plán má sedm bodů, na jejichž uskutečnění by MPSV mělo vydat 7 000 000 000 (slovy 7 miliard) korun. Do plánu patří tyto body: podpora absolventům, zvýhodnění práce na částečné úvazky, podpora kurzarbeitu a rekvalifikací, pomoc začínajícím podnikatelům, obcím a neziskovým organizacím a poskytování lepších rad od pracovních úřadů.
 
1. Podpora absolventů
Pro absolventy připravilo MPSV tato opatření: pokud firma zaměstná občana mladšího 30 let, který je v evidenci pracovního úřadu, obdrží na něj dotaci ve výši 24 000 Kč. Dotace bude poskytována 1 rok. Pro absolventy, kteří nemají pracovní zkušenosti a jsou v evidenci pracovního úřadu déle než 4 měsíce, chce MPSV zavést projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let. Tento projekt bude určen pro 3 200 lidí. Dále se chystají projekty na individuální poradenství nebo rekvalifikace čerstvých absolventů v hodnotě 1 miliardy korun.
 
Tato opatření se nám zdají být diskriminační, málo efektivní a velmi nákladná. Diskriminace spočívá v tom, že plánovaná pomoc se bude týkat jen občanů mladších 30 let, jedná se tedy o věkovou diskriminaci. Možnost nastoupit na státem dotované místo by neměla být omezena věkem. Dotovaná pracovní místa budou zřizována na dobu určitou, maximálně na 1 rok, za dosti vysoké podpory od státu. Domníváme se, že finanční prostředky by měly být využity na tvorbu dlouhodobých a stabilních pracovních míst. Rovněž s nápadem rekvalifikovat čerstvé absolventy nelze beze zbytku souhlasit. Zde se nabízí otázka, proč stát vydává značné množství peněz na studium mladých lidí, pro které není uplatnění na trhu práce a  které je třeba hned po dokončení školy rekvalifikovat.
 
2 Zvýhodnění práce na částečné úvazky
Zásadně nesouhlasíme s návrhem MPSV, aby firmy, které zřídí práci na částečný úvazek, za to dostávaly od státu peníze. Finanční prostředky státu či Evropské unie by měly být použity na vytváření plnohodnotných pracovních míst na plný úvazek. O práci na částečný úvazek občané nestojí, protože si vydělají nízkou mzdu. Rovněž pro stát je práce na částečný úvazek nevýhodná, neboť z nízkých mezd zaplatí lidé i firmy nízké odvody na zdravotní a sociální pojištění a stát ještě bude muset dávat občanům různé sociální dávky, např. doplatek na bydlení.
Práce na částečné úvazky by podle ministerstva práce byly vhodné pro dlouhodobě nezaměstnané občany k udržení pracovních návyků a pro ženy s malými dětmi. Ani s tímto nelze souhlasit. Dlouhodobě nezaměstnaní si nepotřebují obnovovat pracovní návyky, ale potřebují dostat dobře placenou práci na plný úvazek. Co se týká žen s malými dětmi, tak ministerstvo práce neupřesnilo, zda se jedná o ženy pobírající rodičovský příspěvek, či o ženy, kterým skončila rodičovská dovolená. Pokud žena pobírá rodičovský příspěvek a chce si k němu přivydělat, není důvod, proč by tyto přivýdělky měl stát finančně podporovat. Česká republika paří k zemím s nejdelší rodičovskou dovolenou a s nejvyšším rodičovským příspěvkem a pro rodiny s malými dětmi dělá maximum. Pokud žena rodičovskou dovolenou ukončila, práce na částečný úvazek pro ni bude nevýhodná z důvodu nízkého výdělku.
 
3. Kurzarbeit
MPSV chystá zmírnění podmínek pro firmy, které žádají od státu peníze z projektu určeného na zachování pracovních míst. Kurzarbeit se týká občanů, kteří jsou zaměstnaní a z důvodu poklesu firemních zakázek mají tito občané zkrácený pracovní týden s částečným dorovnáním ušlé mzdy. Na dorovnání mzdy přispívá úřad práce. S kurzarbeitem souhlasíme, ale nezaměstnaným občanům nijak nepomůže. Rozhodně protestujeme proti tomu, aby úřady práce poskytovaly finanční prostředky na projekty určené ke vzdělávání  firemních zaměstnanců pod záminkou, že si tím zaměstnanci udržují konkurenceschopnost. Vzdělávání svých pracovníků si firmy musí platit ze svých prostředků.
 
4. Rekvalifikace
K rekvalifikacím se MPSV ve svém plánu vyjadřuje jen velmi stroze. Plánuje se, že v případě rekvalifikací budou úřady práce více spolupracovat s firmami.
 
5. Pomoc začínajícím podnikatelům
Jestliže bude chtít nezaměstnaný začít podnikat, může předložit úřadu podnikatelský plán a pokud tento plán bude úřadem schválen, obdrží nezaměstnaný 40 až 80 tisíc korun. Podmínkou je, že podnikání nezaměstnaného musí trvat minimálně 1 až 2 roky.
 
Ani s tímto opatřením nelze souhlasit. Poskytování finančních prostředků na krátkodobé podnikání a navíc v době, kdy kvůli ekonomické krizi a špatné politice vlády krachují již zavedení podnikatelé, nám nepřipadá logické. Kromě toho se zde otevírá velký prostor pro korupci. Kdo a podle jakých kritérií bude na úřadech práce rozhodovat o tom, zda je podnikatelský plán smysluplný či nikoliv, když tyto instituce v současnosti nemají ani nejzákladnější přehled o situaci na trhu práce?
 
6. Pomoc obcím
Ministerstvo práce chce poskytovat obcím a neziskovým organizacím dotace na společensky účelná pracovní místa a na veřejně prospěšné práce. Předpokládá se, že na jednoho nezaměstnaného by úřad práce vydal 15 000 Kč měsíčně (mzda a pojištění).
 
Také tento návrh se nám zdá problematický. V plánu zaměstnanosti ministerstvo nepíše, jak dlouho by byla dotace na mzdu nezaměstnaného poskytována. Kromě toho se domníváme, že
vedení obcí či neziskových organizací by se mělo samo snažit vytvářet nová pracovní místa a platit zaměstnance ze svých zdrojů.
 
7. Poskytování lepších rad od pracovních úřadů
MPSV a úřady práce chtějí poskytovat občanům, firmám a obcím kvalitnější služby a poradenství. Co konkrétně to ale bude znamenat, ministerstvo práce ve svém plánu nepíše. Vzhledem ale k tomu, že od roku 2012 již nemusí firmy hlásit pracovním úřadům volná místa a vzhledem ke špatně fungujícími softwaru a přetíženosti zaměstnanců úřadu práce, se dle našeho názoru nedá v dohledné době očekávat zlepšení služeb těchto institucí.
 
Závěr
Plán pro zaměstnanost od současné ministryně práce L. Mullerové je velmi drahý a málo efektivní, neboť za vysokou částku 7 miliard korun budou dotována krátkodobá a neplnohodnotná pracovní místa. MPSV předpokládá, že by tímto způsobem mohlo získat práci několik desítek tisíc lidí. A to je opravdu málo vzhledem k tomu, že např. za měsíc březen 2013 bylo na pracovních úřadech evidováno téměř 600 000 nezaměstnaných.  
Kromě toho jsou některá navrhovaná opatření pro nezaměstnané diskriminační (zvýhodňování občanů mladších 30 let) či škodlivá (částečné úvazky).Zarážející je, že plán zcela opomíjí občany starší 50 let, kteří patří v současné době k nejzranitelnějším skupinám na českém pracovním trhu.
  
 
Jana Richterová                                                   
Akční spolek nezaměstnaných                            
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář