Jdi na obsah Jdi na menu
 

Charta práv nezaměstnaných

Občanské sdružení ASN  vypracovalo Chartu práv nezaměstnaných, jejímž cílem je zvýšit povědomí občanů o svých nárocích, ale i povinnostech vůči státu.  Tato charta  vychází z myšlenek Listiny základních lidských práv a svobod a z Evropské sociální charty.

 

Charta práv nezaměstnaných

 

Práce je veřejný statek.

 

Každý člověk má právo na práci a na spravedlivou odměnu za ni.

 

Každý/á nezaměstnaný/á má právo na bezplatné a kvalitní služby spojené s hledáním nového zaměstnání.  

 

Každý/á nezaměstnaný/á má právo na podporu v nezaměstnanosti, která musí být poskytována v dostatečné výši a po dostatečně dlouhou dobu.

 

Každý/á nezaměstnaný/á po uplynutí nároku na podporu v nezaměstnanosti má právo na sociální dávky v nezaměstnanosti, které musí pokrýt alespoň náklady na bydlení, stravu, hygienické potřeby, lékařskou péči a výdaje spojené s hledáním nové práce.

 

Poskytování sociálních dávek v nezaměstnanosti nesmí být podmíněno prodejem majetku, rušením důchodového připojištění či rušením bankovního účtu. Nárok na tuto dávku má být odvozen pouze od aktuálního příjmu nezaměstnaného nikoli od příjmu jeho rodiny či dokonce příbuzných. Dávky musí být vypláceny v penězích, nikoli v poukázkách.

 

S nezaměstnanými občany musí být zacházeno stejně důstojně jako s ostatními příjemci sociálních dávek např. seniory, nemocnými, s rodiči, kteří pobírají příspěvky na děti apod.

 

Každý občan má právo a povinnost odvádět státu ze svých příjmů dostatečně vysoké sociální pojištění, ze kterého budou hrazeny výdaje na podpory a dávky v nezaměstnanosti, rekvalifikace apod.

 

Každá právnická osoba má povinnost odvádět ze svých příjmů sociální pojištění za své zaměstnance a to v dostatečně vysokých částkách.

 

Stát je povinen poskytovat včasné a kvalitní služby pro nezaměstnané, vést pravdivou a objektivní evidenci o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech, vyplácet a pravidelně valorizovat dávky pro nezaměstnané a odpovědně hospodařit s vybranými finančními prostředky, nejlépe vytvořením celorepublikového fondu na podporu zaměstnanosti.

 

Každý občan má právo žít v takovém ekonomickém a společenském systému, v němž bude moci uplatnit svoje práva na kvalitní a plnohodnotný život. Každý občan je povinen dle svých schopností dbát o rozvoj takového systému.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kde se na to vezme

(Libertanian, 12. 4. 2014 22:50)

Dobrý den, z čeho to však bude stát všechno platit? Peníze přeci nepadají z nebe, ale musí je napřed někdo vydělat.