Jdi na obsah Jdi na menu
 

ASN protestuje proti zákonu o dětských skupinách a proti "školkovnému"

28. 6. 2013

 Akční spolek nezaměstnaných protestuje proti zákonu o dětských skupinách a proti „školkovnému“

 Občanské sdružení Akční spolek nezaměstnaných protestuje proti zákonu o dětských skupinách, který předložila exministryně práce a sociálních věcí L. Mullerová, a proti změně zákonů souvisejících s touto novelou, zvláště proti zavedení nové slevy na dani z příjmů ze závislé činnosti pro rodiče, kteří dávají děti do předškolního zařízení (tzv. „školkovné“). Novelu zákona nyní projednává poslanecká sněmovna v 1. čtení (sněmovní tisk č. 1046).
 
Zákon o dětské skupině upravuje vznik a činnost dětských skupin, jejichž cílem je  zajistit hlídání dětí předškolního věku. Dle zákona by dětskou skupinu mohly zakládat firmy pro své či cizí zaměstnance, obce, neziskové organizace a další subjekty. Vláda P. Nečase chtěla tímto způsobem řešit nedostatek míst v mateřských školkách.
Se zákonem o dětské skupině nesouhlasí odborná veřejnost, odbory a mnozí politici hlavně z toho důvodu, že v těchto skupinách neprobíhá vzdělávání předškolních dětí, ale pouze jejich hlídání.
Akčnímu spolku nezaměstnaných zákon vadí ještě z těchto důvodů:
 
1. Dojde ke snížení příjmů do státního rozpočtu
Náklady na zřízení a provoz dětských skupin budou pro firmy či jiné subjekty daňově uznatelné, čímž dojde k významnému snížení příjmů státního rozpočtu. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že v případě vzniku 5 500 dětských skupin se sníží příjmy veřejného rozpočtu o 522,5 mil korun v důsledku zřízení těchto skupin. Kromě toho dojde ke každoročnímu snížení rozpočtu o 477 mil v souvislosti s provozními náklady těchto skupin.
 
2. Zavádí se nová sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří participují na trhu práce („školkovné“)
Zákon o dětské skupině počítá se zavedením nového typu slevy na dani, která by měla mít název „sleva na dani pro rodiče participující na trhu práce“. Podle odhadu MPSV přijde zavedením této daňové slevy státní rozpočet o 1 209 mld. Kč.
 
3.Negativní dopady tohoto zákona v oblasti daní pocítí vláda vzešlá z voleb v roce 2014
Pokud bude zákon o dětské skupině schválen, začne platit od ledna roku 2014. Negativní důsledky tohoto zákona plně pocítí nová vláda vzešlá z voleb, které se uskuteční pravděpodobně v létě příštího roku. Tato nová vláda bude muset řešit výpadek v oblasti výběru daní do státního rozpočtu.
 
 4. MPSV místo problémů svého resortu řeší problematiku ministerstva školství
Problematiku dostatečného počtu míst v předškolních zařízeních by mělo řešit ministerstvo školství. Vadí nám, že ministerstvo práce místo aby řešilo potíže nezaměstnaných občanů, tak se zabývá činností, jež by mělo řešit ministerstvo školství.
 
5. Dojde k prohloubení rozdílného přístupu k sociálním skupinám
V posledních několika letech dochází k tomu, že dávky pojistného charakteru se snižují (např. dávky nezaměstnaným, nemocným i důchodcům) a dávky nepojistného charakteru se zvyšují (např. rodičovský příspěvek). V důsledku toho je sociální systém v ČR velmi nelogický a nespravedlivý.
V roce 2006 činila výše rodičovského příspěvku při tříleté rodičovské dovolené 3 696,- Kč, od roku 2007 došlo ke skokovému zvýšení této sociální dávky na 7 582,- Kč. V současné době je celková výše rodičovského příspěvku na jedno dítě 220 000,- Kč a záleží na rodičích, zda tuto částku vyčerpají při 2 leté, 3 leté či 4 leté variantě rodičovské dovolené. Kromě toho dostaly osoby pečující o velmi malé děti další výhody, např. mají možnost neomezeně si přivydělávat, aniž ztratí nárok na rodičovský příspěvek.
Velmi dlouhá rodičovská dovolená s luxusně vysokým rodičovským příspěvkem, státem dotovaná pracovní místa na částečné úvazky pro rodiče malých dětí, daňová sleva z příjmu pro občany, které dávají dítě do mateřské školky – toho zájmu o jednu sociální skupinu je opravdu až příliš.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že propad příjmu státního rozpočtu v oblasti daní bude vykompenzován tím, že se zvýší zaměstnanost občanů a stát vybere více peněz na pojistném a na dani ze mzdy. Kromě toho se prý ušetří na vyplácení rodičovského příspěvku. Tato argumentace se ale nezakládá na pravdě.
 
Zaměstnanost ani výběr pojistného se nezvýší
Dětské skupiny snad umožní některým rodičům vrátit se do původního zaměstnání, současně tím ale přijde o práci občan, který za tohoto rodiče pracoval. Podle zákoníku práce musí zaměstnavatel „držet¨“ pracovní místo zaměstnanci, který je na rodičovské dovolené a pečuje o dítě mladší tří let. V době trvání rodičovské dovolené zaměstnance pracuje na „jeho“ místě jiný občan. Pokud se tedy rodič vrátí dříve do zaměstnání, ten pracovník, který zastupoval občana na rodičovské dovolené, o toto zaměstnání přijde..
MPSV sice uvádí, že by lidé vracející se dříve z rodičovské dovolené mohli obsadit i některá volná pracovní místa, která mají k dispozici úřady práce. To je ale vzhledem ke strukturální nezaměstnanosti a nedostatku volných pracovních míst dost nepravděpodobné. Rozhodně nelze tvrdit, že dětské skupiny sníží nezaměstnanost, povedou k větší zaměstnanosti a k většímu výběru pojistného.
 
Nedojde ke snížení dávek v oblasti poskytování rodičovského příspěvku
K významným úsporám v oblasti poskytování rodičovského příspěvku by došlo, kdyby MPSV tento příspěvek snížilo nebo vrátilo na úroveň, v jaké byla tato dávka poskytována v roce 2006. Dětské skupiny nijak nepřispějí k úspoře finančních prostředků v této oblasti.
 
 
Závěr
Zákon o dětské skupině a předpokládané zavedení slevy na dani pro rodiče participující na trhu práce výrazně zvýší deficit státního rozpočtu. „Školkovné“ považujeme za luxus, který si naše republika nemůže dovolit. Domníváme se, že nedostatek míst v předškolních zařízeních by měl být řešen snížením rodičovského příspěvku a zkrácením rodičovské dovolené. Z takto ušetřených peněz by měl být hrazen provoz klasických mateřských školek podobně jako je tomu ve většině zemí Evropské unie.
 
 
Jana Richterová
Akční spolek nezaměstnaných
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář