Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovisko Akčního spolku nezaměstnaných ke stávce veřejných zaměstnanců 8. 12. 2010

6. 12. 2010

Stanovisko Akčního spolku nezaměstnaných ke stávce veřejných zaměstnanců 8. 12. 2010

Akční spolek nezaměstnaných podporuje stávku pracovníků veřejného sektoru, ke které dojde ve středu 8. prosince 2010. Považujeme fungující veřejné služby za základní podmínku civilizovaného života v moderní společnosti a postup vlády chápeme jako ideologicky podmíněnou snahu paralyzovat stát a nahradit veřejnou sféru divokou džunglí neomezeného trhu.
Nezaměstnaní stávkovat nemohou, protože se již stali oběťmi krize zaviněné neoliberálními dogmatiky. Mnozí zaměstnanci je budou následovat v nejbližším období, protože vláda není schopna ani ochotna provádět kompetentní politiku zaměstnanosti a nečinně přihlíží ztrátě pracovních míst v podnikatelské sféře. Nyní se vláda snaží dokonce aktivně poškodit také pracovníky rozpočtové sféry, vydírat je hrozbou ztráty zaměstnání a snižováním mezd. Kvůli zachování výsad úzké skupiny zbohatlíků likviduje vláda pracovní místa a existenční jistoty ve veřejném sektoru a snaží se poštvat jiné společenské skupiny proti veřejným zaměstnancům. Akční spolek nezaměstnaných takové manipulace odmítá, protože si uvědomuje, že bez přiměřené odměny a důstojného postavení veřejných zaměstnanců nemohou ani ostatní občané doufat v zachování svých sociálních práv. Navíc postrádáme ze strany vlády jakýkoliv nástin řešení dopadů úsporných opatření jak na trh pracovních sil, tak i na životy a rodiny státních zaměstnanců, kteří budou postiženi snižováním personálního stavu ve státní správě, což se bytostně dotýká i nezaměstnaných.
Akční spolek nezaměstnaných již delší dobu opakovaně upozorňuje na stávající kritickou situaci na trhu pracovních sil. Asociální zákony, proti kterým se stávka odborů obrací a jejichž platnost svým podpisem potvrdil i prezident, budou mít za následek nejen nárůst nezaměstnanosti, zhoršení životních podmínek všech postižených a ohrožených ztrátou zaměstnání na neúnosnou míru, navíc i ztížení možností dalšího uplatnění a zajištění příjmů.

Akční spolek nezaměstnaných vyzývá své členy i ostatní nezaměstnané, aby podle svých možností podpořili tuto akci veřejných zaměstnanců.

V Praze dne 4. prosince 2010