Jdi na obsah Jdi na menu
 

PROTEST proti novele zákona o zaměstnanosti

1. 11. 2010

Naše sdružení zaslalo poslancům stran vládní koalice otevřené protestní e-maily proti navrhované novele zákona o zaměstnanosti, kterou v těchto dnech projednává sněmovna spolu s dalšími vládními návrhy na rozpočtové škrty.

Současně jsme opozičním poslancům zaslali e-mail s vyjádřením podpory jejich odmítavých stanovisek.

 

Kromě toho jsme k novele vypracovali analýzu dopadů, kterou najdete v sekci analýzy a média.

 


 

Otevřený e-mail poslancům za Věci veřejné:

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracíme se na Vás v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, která je součástí vládních návrhů úsporných opatření, jež budou v nejbližších dnech projednána poslaneckou sněmovnou v režimu legislativní nouze.

 

Akční spolek nezaměstnaných jako občanské sdružení a součást hnutí nezaměstnaných se zajímá o všechna opatření, která se dotýkají nezaměstnaných občanů.

 

Provedli jsme rozbor ustanovení návrhu novely zákona i jeho celkového zaměření a musíme konstatovat, že situaci nezaměstnaných neřeší ani nezlepšuje v dílčích ohledech, nýbrž zhoršuje, nadto na základě neprůkazných tvrzení a účelové argumentace. Novela zákona o zaměstnanosti je hrubě asociální, nespravedlivá, ekonomicky bezúčelná a společensky nebezpečná. Jako takovou je třeba ji odmítnout, aby se tato protispolečenská ustanovení nestala součástí právního řádu a nepoškodila početné skupiny českých občanů i společnost jako celek. Hlasování ve prospěch novely je vědomě sociálně patologickým jednáním.

 

Protože politické strany jsou ve sněmovně určitě zastoupeny vesměs osobnostmi, které jsou schopny samostatných stanovisek, nikoli hlasovacími automaty nebo bezduchým stádem, rádi bychom znali také Vaše osobní stanovisko k předložené novele zákona o zaměstnanosti.

Schválením této novely byste se vydali vstříc světu, kde si už nikdo nebude jistý svou bezpečností. Zbídačení lidé se budou snažit obstarat své základní životní potřeby jakýmkoliv způsobem. Skutečně chcete žít ve světě, kde se budete moci volně pohybovat jen v rezidencích obehnaných vysokými zdmi? Ven se podíváte jenom v obrněném automobilu a o své děti budete trnout hrůzou, kdo vám je unese a bude žádat výkupné? Takto to totiž v zemích s mírou sociálního zabezpečení, k jaké se zřejmě chcete dostat, chodí. Pokud schválíte tuto novelu, tak se vydáte na dobrovolnou cestu do vězení. I luxusní vězení je stále vězení.

Analýza návrhu zákona a jeho dopadů vypracovaná naším sdružením je v příloze e – mailu.

 

Politická strana Věci veřejné se před volbami prezentovala jako strana prosazující podpory skutečně sociálně potřebným a postih zneužívání podpor a nadále se vydává za nejsociálnější část vládní koalice. I když máme diametrálně odlišný názor na svévolné členění objektivně potřebných občanů na skutečně potřebné a údajné příživníky a považujeme takové svérázné klasifikace za projev neodpovědného a demagogického populismu a celkově nekvalifikovaného přístupu k složité problematice nezaměstnanosti, snad i Vy byste si mohli povšimnout, že drtivá většina navrhovaných změn postihne právě občany, kteří přijdou o zaměstnání bez vlastního zavinění a po dlouhodobé pracovní činnosti, protože právě tyto občany je ještě možné vůbec o něco obrat. Radikálně pravicová antisociální politika Vaší vládní koalice přinesla také odpovídající následky pro Vaši stranu v posledních volbách a nerozpakujeme se konstatovat, že byste nebyli prvními poslanci, kteří po skončení svého funkčního období budou muset hledat nové uplatnění i prostřednictvím úřadu práce, proto se tato úprava může v budoucnosti dotknout také Vás nebo někoho z Vašeho okolí.

 

Máme v úmyslu informovat voliče o poměru jednotlivých politických stran k lidem bez práce a jejich problémům. Hodláme samostatně i ve spolupráci s dalšími společenskými a politickými silami vyzvat nezaměstnané občany k protestním vystoupením i k akcím občanské neposlušnosti, neboť považujeme současnou situaci na základě vlastních zkušeností i dostupných informací za neúnosnou, a předložená novela zákona o zaměstnanosti problémy dále zhoršuje.

Podrobné informace o našem sdružení najdete na našich webových stránkách www.akcnispolek.estranky.cz.

S úctou

Vilém Gutfreund, Plzeň

Jana Richterová, Pardubice

 


 

Otevřený e-mail poslancům za ODS:

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracíme se na Vás v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, která je součástí vládních návrhů úsporných opatření, jež budou v nejbližších dnech projednána poslaneckou sněmovnou v režimu legislativní nouze.

 

Akční spolek nezaměstnaných jako občanské sdružení a součást hnutí nezaměstnaných se zajímá o všechna opatření, která se dotýkají nezaměstnaných občanů.

 

Provedli jsme rozbor ustanovení návrhu novely zákona i jeho celkového zaměření a musíme konstatovat, že situaci nezaměstnaných neřeší ani nezlepšuje v dílčích ohledech, nýbrž zhoršuje, nadto na základě neprůkazných tvrzení a účelové argumentace. Novela zákona o zaměstnanosti je hrubě asociální, nespravedlivá, ekonomicky bezúčelná a společensky nebezpečná. Jako takovou je třeba ji odmítnout, aby se tato protispolečenská ustanovení nestala součástí právního řádu a nepoškodila početné skupiny českých občanů i společnost jako celek. Hlasování ve prospěch novely je vědomě sociálně patologickým jednáním.

 

Protože politické strany jsou ve sněmovně určitě zastoupeny vesměs osobnostmi, které jsou schopny samostatných stanovisek, nikoli hlasovacími automaty nebo bezduchým stádem, rádi bychom znali také Vaše osobní stanovisko k předložené novele zákona o zaměstnanosti.

Schválením této novely byste se vydali vstříc světu, kde si už nikdo nebude jistý svou bezpečností. Zbídačení lidé se budou snažit obstarat své základní životní potřeby jakýmkoliv způsobem. Skutečně chcete žít ve světě, kde se budete moci volně pohybovat jen v rezidencích obehnaných vysokými zdmi? Ven se podíváte jenom v obrněném automobilu a o své děti budete trnout hrůzou, kdo vám je unese a bude žádat výkupné? Takto to totiž v zemích s mírou sociálního zabezpečení, k jaké se zřejmě chcete dostat, chodí. Pokud schválíte tuto novelu, tak se vydáte na dobrovolnou cestu do vězení. I luxusní vězení je stále vězení.

Analýza návrhu zákona a jeho dopadů vypracovaná naším sdružením je v příloze e – mailu.

 

Občanská demokratická strana ovládala v minulém volebním období ministerstvo práce a sociálních věcí, funkci ministra dokonce vykonával současný předseda strany a premiér. V žádném případě proto není možné předpokládat, že ODS není obeznámena se sociální a existenční situací nezaměstnaných, že své přístupy k nezaměstnaným občanům může opírat jen o laciné fráze určené k vybičování davové psychózy a nalákání voličů na nereálné sliby, jak je tomu u zbývajících stran vládní koalice. Přesto jsme zaznamenali před nedávnými volbami právě ze strany představitelů ODS populistické útoky a nesmyslné výhrůžky na adresu lidí bez práce, vedené zřejmě – marnou – snahou zabránit volebnímu propadu. Naše každodenní zkušenosti i výzkumy veřejného mínění však ukazují, že občané už se nenechají oklamat líbivými hesly a jejich postoj k nezaměstnaným je mnohem vstřícnější než v době před ekonomickou krizí, protože si uvědomují, že – na rozdíl od politiků zajištěných doživotně z pochybných zdrojů – mohou sami také potřebovat podporu při hledání nového uplatnění. Strana, která odmítá vzít na vědomí tragických vývoj na trhu práce, a unavuje veřejnost monotónními litaniemi o zneužívání podpor, se sama odsuzuje k politické porážce.

 

Máme v úmyslu informovat voliče o poměru jednotlivých politických stran k lidem bez práce a jejich problémům. Hodláme samostatně i ve spolupráci s dalšími společenskými a politickými silami vyzvat nezaměstnané občany k protestním vystoupením i k akcím občanské neposlušnosti, neboť považujeme současnou situaci na základě vlastních zkušeností i dostupných informací za neúnosnou, a předložená novela zákona o zaměstnanosti problémy dále zhoršuje.

 

V případě Vašeho zájmu Vám poskytneme informace o problematických momentech v politice zaměstnanosti a navazujících oblastech sociální politiky, které jsme na základě průzkumu mezi občany bez práce a každodenních kontaktů s nimi identifikovali jako hlavní důvody neefektivnosti současné podoby politiky zaměstnanosti, případně jako zdroje problémů při kontaktu občanů bez práce s úřady a hledání nového uplatnění, a také o změnách, které budou potřebné při nápravě dlouhodobě nevyhovující politiky zaměstnanosti.

 

Podrobné informace o našem sdružení najdete na našich webových stránkách www.akcnispolek.estranky.cz.

 

S úctou

Vilém Gutfreund, Plzeň

Jana Richterová, Pardubice

 


 

Otevřený e-mail poslancům za TOP09:

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracíme se na Vás v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, která je součástí vládních návrhů úsporných opatření, jež budou v nejbližších dnech projednána poslaneckou sněmovnou v režimu legislativní nouze.

 

Akční spolek nezaměstnaných jako občanské sdružení a součást hnutí nezaměstnaných se zajímá o všechna opatření, která se dotýkají nezaměstnaných občanů.

 

Provedli jsme rozbor ustanovení návrhu novely zákona i jeho celkového zaměření a musíme konstatovat, že situaci nezaměstnaných neřeší ani nezlepšuje v dílčích ohledech, nýbrž zhoršuje, nadto na základě neprůkazných tvrzení a účelové argumentace. Novela zákona o zaměstnanosti je hrubě asociální, nespravedlivá, ekonomicky bezúčelná a společensky nebezpečná. Jako takovou je třeba ji odmítnout, aby se tato protispolečenská ustanovení nestala součástí právního řádu a nepoškodila početné skupiny českých občanů i společnost jako celek. Hlasování ve prospěch novely je vědomě sociálně patologickým jednáním.

 

Protože politické strany jsou ve sněmovně určitě zastoupeny vesměs osobnostmi, které jsou schopny samostatných stanovisek, nikoli hlasovacími automaty nebo bezduchým stádem, rádi bychom znali také Vaše osobní stanovisko k předložené novele zákona o zaměstnanosti.

Schválením této novely byste se vydali vstříc světu, kde si už nikdo nebude jistý svou bezpečností. Zbídačení lidé se budou snažit obstarat své základní životní potřeby jakýmkoliv způsobem. Skutečně chcete žít ve světě, kde se budete moci volně pohybovat jen v rezidencích obehnaných vysokými zdmi? Ven se podíváte jenom v obrněném automobilu a o své děti budete trnout hrůzou, kdo vám je unese a bude žádat výkupné? Takto to totiž v zemích s mírou sociálního zabezpečení, k jaké se zřejmě chcete dostat, chodí. Pokud schválíte tuto novelu, tak se vydáte na dobrovolnou cestu do vězení. I luxusní vězení je stále vězení.

Analýza návrhu zákona a jeho dopadů vypracovaná naším sdružením je v příloze e – mailu.

 

Politikové z TOP09 se při prosazování úspor rádi zaštiťují údajnou většinou podporou občanů a rovnocenností všech zájmů, morální rovnocenností zájmu chudého občana mít co jíst a mít střechu nad hlavou a požadavku zbohatlíka pořídit si knížecí palác a hodovat, o nichž se v případě konfliktu údajně má rozhodnout ve volbách. Takové teze prozrazují pouze amorálnost a zmatenost svých původců, radikálně pravicová antisociální řešení získala podporu pouhé pětiny zúčastněných voličů a objektivní potřeba splnění základních biologických potřeb je nesrovnatelná s pouhou chtivostí přesycených velkokonzumentů, na čemž se shodují všechny relevantní autority včetně konzervativních myslitelů. Přesto Vaše strana upřednostňuje zájmy zbohatlíků a vydává tento skandální postup za morální obrodu naší společnosti. V minulém půlstoletí docházelo ve svobodných společnostech někdy k bezohlednému chování voličů a jejich zástupců vůči majetné menšině, což v některých případech narušilo ekonomický rozvoj postižených států. Ale pokud knížata obírají chudáky, výsledkem nemůže být nic jiného než rychlý morální rozvrat a z toho plynoucí úpadek. Je to právě ministr Drábek z Vaší strany, který se vyznamenává snahami zdemolovat časem prověřené systémy a nahradit sociální politiku bezohledným experimentováním s občany. Můžeme Vám doporučit, jak předem zjistit výsledky politiky založené na nahrazení sociálních práv obviňováním potřebných ze zneužívání pomoci. Stačí se seznámit s poměry v sociálně vyloučených ghettech, kde se taková politika provozuje již léta a přináší zákonité plody, abychom viděli budoucnost České republiky podle receptů Vašeho ministra.

 

Máme v úmyslu informovat voliče o poměru jednotlivých politických stran k lidem bez práce a jejich problémům. Hodláme samostatně i ve spolupráci s dalšími společenskými a politickými silami vyzvat nezaměstnané občany k protestním vystoupením i k akcím občanské neposlušnosti, neboť považujeme současnou situaci na základě vlastních zkušeností i dostupných informací za neúnosnou, a předložená novela zákona o zaměstnanosti problémy dále zhoršuje.

 

V případě Vašeho zájmu Vám poskytneme informace o problematických momentech v politice zaměstnanosti a navazujících oblastech sociální politiky, které jsme na základě průzkumu mezi občany bez práce a každodenních kontaktů s nimi identifikovali jako hlavní důvody neefektivnosti současné podoby politiky zaměstnanosti, případně jako zdroje problémů při kontaktu občanů bez práce s úřady a hledání nového uplatnění, a také o změnách, které budou potřebné při nápravě dlouhodobě nevyhovující politiky zaměstnanosti.

 

Podrobné informace o našem sdružení najdete na našich webových stránkách www.akcnispolek.estranky.cz.

 

 

S úctou

Vilém Gutfreund, Plzeň

Jana Richterová, Pardubice


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář