Jdi na obsah Jdi na menu
 

Evropa přijímá opatření, která mají pomoci dlouhodobě nezaměstnaným

2. 10. 2015

TZ: Evropa přijímá opatření, která pomohou 12 milionům dlouhodobě nezaměstnaných s návratem do práce


 

Evropská komise  

 

Tisková zpráva

           Evropa přijímá opatření, která pomohou 12 milionům dlouhodobě nezaměstnaných s návratem do práce

Brusel 17. září 2015

Evropská komise dnes navrhla pokyny, které členským státům pomohou urychlit návrat dlouhodobě nezaměstnaných do práce.

Evropská komise dnes navrhla pokyny, které členským státům pomohou urychlit návrat dlouhodobě nezaměstnaných do práce. Po opětovném zahájení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí v květnu 2015 se jedná o další konkrétní iniciativu v kontextu obecné hospodářské a sociální agendy Junckerovy Komise, která se snaží posílit vytváření pracovních míst, hospodářské oživení a sociální spravedlnost v Evropě.

V Evropě žije více než 12 milionů lidí, kteří jsou nezaměstnaní déle než jeden rok. I přes hospodářské oživení a známky zlepšení na trhu práce EU se jejich počet od roku 2007 do roku 2014 zdvojnásobil. Dlouhodobě nezaměstnaní tak představují přibližně polovinu celkového počtu nezaměstnaných osob. Investiční plán pro Evropu má potenciál vytvořit miliony nových pracovních míst. Nicméně i v případě existence nových pracovních míst je pro dlouhodobě nezaměstnané často velmi obtížné znovu úspěšně vstoupit na trh práce. Proto dnešní návrh doporučení Rady počítá s tím, že všichni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, budou individuálně posouzeni a obdrží dohodu o pracovní integraci, která bude obsahovat konkrétní a individuální plán návratu do práce, a to dříve, než uplyne 18 měsíců od ztráty posledního zaměstnání.

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Dlouhodobá nezaměstnanost je jedním z nejzávažnějších a nejpalčivějších problémů způsobených hospodářskou krizí, který se dotýká 12 milionů evropských občanů a vystavuje stále větší část populace nebezpečí chudoby a sociálního vyloučení. Musíme udělat vše pro to, abychom tyto osoby vrátili zpět do pracovního procesu. Nemůžeme se spokojit s takovým hospodářským oživením, které nemá žádaný dopad na miliony Evropanů. Jsem přesvědčena, že dnešní návrh, spolu s plnou podporou členských států, sociálních partnerů a zaměstnavatelů, bude pro nezaměstnané spoluobčany přínosný.“

Návrh se zabývá službami, jež jsou poskytovány dlouhodobě nezaměstnaným, aby se mohli vrátit na trh práce, a navrhuje konkrétní opatření k jejich posílení. Vychází z osvědčených postupů shromážděných členskými státy.

Návrh obsahuje tři důležité kroky:

·         je třeba podporovat registraci dlouhodobě nezaměstnaných u poskytovatelů služeb zaměstnanosti;

·         všechny registrované a dlouhodobě nezaměstnané osoby by měly být nejpozději 18 měsíců od ztráty zaměstnání individuálně hloubkově posouzeny, aby se identifikovaly jejich potřeby a potenciál;

·         všem registrovaným dlouhodobě nezaměstnaným osobám by měla být nabídnuta dohoda o pracovní integraci, a to nejpozději 18 měsíců od ztráty zaměstnání.

Dohoda o pracovní integraci by měla obsahovat individuální plán zaměřený
na návrat dlouhodobě nezaměstnaných zpět do práce. V závislosti na povaze stávajících služeb v každém členském státě může takový plán obsahovat poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, další vzdělávání a odbornou přípravu, ale také podporu určenou na bydlení, dopravu, na služby péče o dítě, zdravotní a pečovatelské služby nebo rehabilitaci. Aby se udržela kontinuita a jednotnost podpory, dohodu by mělo nabízet jediné kontaktní místo. Také je v ní třeba jasně vymezit práva a povinnosti nezaměstnaných osob a organizací poskytujících podporu.

Návrh rovněž vybízí k aktivnímu zapojení zaměstnavatelů prostřednictvím partnerství s orgány veřejné správy, zvětšuje rozsah služeb pro zaměstnavatele a nabízí jim cílené finanční pobídky.

Členské státy mohou provádět tato doporučení s podporou Evropského sociálního fondu.

Komise nyní předloží svůj návrh Radě k projednání a přijetí. Provádění opatření stanovených v doporučení bude zahájeno, jakmile členské státy dosáhnou dohody.

Souvislosti

Dlouhodobě nezaměstnaní nyní představují 5 % aktivního obyvatelstva. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných v ekonomicky aktivní populaci se v jednotlivých členských státech výrazně liší: údaje se pohybují od od 1,5 % (v Rakousku) do 19,5 % (v Řecku).

Čím déle lidé zůstávají mimo trh práce, tím obtížněji jsou zaměstnatelní. 60 % z 12 milionů dlouhodobě nezaměstnaných v EU je bez práce již po dobu dvou po sobě následujících let. Každý rok jeden z pěti nezaměstnaných přestává aktivně hledat práci; takové chování implikuje vážné riziko chudoby a sociálního vyloučení nezaměstnaných osob a jejich rodin.

Ačkoli dlouhodobě nezaměstnaní představují více než polovinu nezaměstnaných osob, je na ně zaměřeno pouze přibližně 20 % aktivních programů pracovního trhu a v mnoha členských státech nemají přístup k žádným individualizovaným službám. Do programů pro dlouhodobě nezaměstnané často nejsou dostatečně zapojeni zaměstnavatelé. Pouze třetina členských států koordinuje činnost svých služeb zaměstnanosti a sociálních služeb.

Na úrovni EU již byla zavedena řada opatření:

·         v rámci evropského semestru, což je každoroční proces koordinace hospodářských politik, byla vydána tematická doporučení;

·         až 10 % z Evropského sociálního fondu může být v období 2014–2020 použito na podporu dlouhodobě nezaměstnaných;

·         Evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti spolupracuje na výměně osvědčených postupů.

Dnes předložené doporučení Rady bude tyto aktivity doplňovat a intenzifikovat.

Bližší informace

Návrh doporučení Rady o začlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce

Dlouhodobá nezaměstnanost: Návrh Komise na doporučení Rady – časté dotazy

Informační přehled pro jednotlivé země: dlouhodobá nezaměstnanost v EU (2015)

GŘ pro zaměstnanost a sociální věci: Aktuality

Dlouhodobá nezaměstnanost podrobně – video

Marianne Thyssenová a Sociální Evropa na Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

IP/15/5565

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud je tato zpráva nevyžádaná nebo pokud si přejete odhlásit se z odběru tiskových zpráv Zastoupení Evropské komise v České republice, odpovězte na tento email a do předmětu uveďte: Odhlásit.

 

If this is an unsolicited message, or if you wish to unsubscribe from the distribution list of press releases of the European Commission Representation in the Czech Republic, please reply with Unsubscribe in the subject line.

 

Tiskové oddělení Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropský dům

Jungmannova 24

111 21 Praha 1

 

Tel: 255 708 260

Fax: 224 312 850

www.evropska-unie.cz

 

 

Další informace o EU pro média naleznete na http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/index_cs.htm

a v Press Roomu Evropské komise zde: http://europa.eu/press_room/index_en.htm.

 

 


 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář