Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dokumenty ASN

Licence Creative Commons
Uvedené práce (díla), jejímž autorem je Akční spolek nezaměstnaných, podléhá licenci Creative Commons 3.0 Česko .

 

Příspěvky

DONEZ převážně nevážně

9. 12. 2011

Stručný popis, jak ministr práce a sociálních věcí J. Drábek  z TOP 09 vymýšlel a realizoval projekt DONEZ a jak na výsledky jeho práce reagují občané:

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Otevřený dopis Mgr. Renaty Hanušové ministru Drábkovi

6. 12. 2011

Paní Renata Hanušová je schopná, distinguovaná dáma v lertech, jež má naštěstí již za sebou poměrně dlouhou zkušenost nezaměstnané, v souvislosti s tím si na vlastní kůži mnohé ozkoušela a nyní protestuje proti ministerské šikaně nezaměstnaných prostřednictvím převedení části úkolu Úřadů práce na agenturu DONEZ a proti dalšímu oslabování schopností a ochoty Ministerstva práce a sociálních věcí věnovat se problematice, jejíž řešení má v popisu práce:

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Nezaměstnaní podporují protesty úředníků/nic proti Drábkově reformě pracovních úřadů

30. 8. 2011

Akční spolek nezaměstnaných podporuje protesty zaměstnanů/kyň úřadů práce proti Drábkově reformě pracovních úřadů, jež nyní probíhá

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Stanovisko občanských sdružení k PR kampani ministra Drábka

17. 6. 2011

Česká média přinesla v červnu 2011zprávu, že ministr práce a sociálních věcí J. Drábek chce najmout PR agenturu pro propagaci své důchodové a sociální reformy s cílem ovlivnit sdělovací prostředky a přesvědčit veřejnost, že navrhovaná opatření jsou správná.

 

Stanovisko Akčního spolku nezaměstnaných a Evropského institutu pro veřejné otázky k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

6. 6. 2011

Občanská sdružení akční spolek nezaměstnaných a Evropský institut pro veřejné otázky protestují proti novele zákona o pomoci v hmotné nouzi předložené ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem do parlamentního projednání. Návrh zákona obsahuje velice závažné změny ve výši a podmínkách poskytování těchto dávek.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Stanovisko Akčního spolku nezaměstnaných a Evropského institutu pro veřejné otázky k novele zákona o zaměstnanosti

6. 6. 2011

Akční spolek nezaměstnaných a Evropský institut pro veřejné otázky vypracovaly stanovisko k novele zákona o zaměstnanosti, kterou předkládá ministr práce a sociálních věcí J. Drábek do parlamentního projednání. Nejprve uvádíme problematické části návrhu, v další části popisujeme na modelových situacích negativní dopady navrhovaných ustanovení na občany.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Tisková zpráva

28. 3. 2011

Zástupci občanského sdružení Akční spolek nezaměstnaných a Evropského institutu pro veřejné otázky  vypracovali připomínky k připravované novele zákona o zaměstnanosti a k novele zákona o hmotné nouzi. Stanoviska  byla v řádném termínu odeslána  Ministerstvu práce a sociálních věci do připomínkového řízení.  Zástupci spolků ostře protestují zejména proti těmto navrhovaným změnám:

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek

28. 3. 2011

Předložený „návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek“ obsahuje kromě změn plynoucích ze záměru organizačně sjednotit výplatu nepojistných sociálních dávek také velice závažné změny v podmínkách poskytování mnoha druhů dávek, změny ve výši poskytovaných dávek a další ustanovení měnící dotčené zákony bez souvislosti se změnou organizace výplaty dávek

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Připomínky k návrhu novely zákona o zaměstnanosti předloženému 25. 2. 2011 do mezirezortního připomínkového řízení

28. 3. 2011

Návrh novely zákona o zaměstnanosti obsahuje některé pozitivní změny, zavádí se například v odůvodněných případech možnost registrace osob připravujících se na budoucí povolání jako uchazečů o zaměstnání nebo se prodlužuje možnost poskytování příspěvků na společensky účelná pracovní místa z 6 na 12 měsíců. Celkově však převažují negativní změny, nedostatky stávající úpravy se prohlubují a objevují se nová, nevhodná nebo riskantní ustanovení.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0

Výzva nezaměstnaným - připojte se!

14. 3. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dokumenty ASN | Komentářů: 0